NTNU Vitenskapsmuseet er stolte over å ha fått vise Freavnantjahke gievrie / Frøyningsfjelltromma, en svært godt bevart samisk tromme fra 1600-tallet de siste månedene. Tromma er utstilt i «Hvem eier historien?», den nye sørsamiske utstillingen museet åpna i forbindelse med jubileumsåret Tråante 2017.

Vitenskapsmuseet omtaler Frøyningsfjelltromma som «en samisk nasjonalskatt på hjemvisitt».

Tromma har sitt navn på grunn av at de siste kjente eierne, Bendix Andersen Frennings

runebomme med hammer foto åge hojem ntnu vitenskapsmuseet

Runebomme. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fjeld og Jon Torchelsen Fipling-Skov, hadde tilknytning til Frøyningsfjellet vest i Namsskogan.

Frøyningsfjelltromma ble beslaglagt av misjonæren Thomas von Westen i 1723, etter at han først hadde notert ned alle opplysninger og tolkninger av tegnene på tromma som de siste eierne hadde. Dette originaldokumentet oppbevares ved Gunnerusbiblioteket.

Dette er første gang tromma er i Saepmie og på norsk jord på nesten 300 år og originaldokumentet med Thomas von Westens nedtegnelser om tromma, som eies av NTNU Gunnerusiblioteket, er utstilt sammen med tromma.

De fleste samiske trommene ble beslaglagt og ødelagt som ledd i den tvangskristningen av samene som norske myndigheter gjennomførte på denne tida. Utrolig nok unngikk Frøyningsfjelltromma å bli ødelagt, og var å finne i Det Kongelige Danske Kunstkammer i 1730. Den kom til Tyskland i 1757 som bryllupsgave fra kong Frederik V til hans tidligere svoger Ernst Friedrich III av Sachsen-Hildburghausen.

Siden 1837 har den vært hos i Meininger Museen i Thüringen i Tyskland. Tromma er ei av de aller best dokumenterte trommene som finnes, ettersom både eiernes opplysninger fra 1723 er bevart og flere forskere har studert den og skrevet om den i ettertid.

Hos Meiningen Museen, som blant annet har en samling musikkinstrumenter, er Frøyningsfjelltromma framhevet som en svært viktig gjenstand. Det er takket være stor velvilje fra Meininger Museen, Kulturstiftung Meiningen-Eisenach, at NTNU Vitenskapsmuseet kan få vise Frøyningsfjelltromma i forbindelse med Tråante 2017. Sametinget har bidratt til finansieringen av sikring og transport av tromma fra Tyskland.

Utstillingens nettside:

http://www.ntnu.no/museum/hvem-eier-historien

Bilder:

https://ntnu.box.com/s/gch6r7f14z4ul8cmugk3nhq804brc7dh (tromma i Vitenskapsmuseets utstilling)

https://ntnu.box.com/s/00kpviyuu5q8cahboe418t2ong02lq17 (bilder fra utstillingsåpningen 5. februar 2017)

https://ntnu.box.com/s/7w4qc2lyjrwofj6vpcver4cijloylcls (bilder av tromma fra Meiningen Museen)

Fotografnavn er oppgitt i filnavn. Foto: NN / NTNU Vitenskapsmuseet.

 

Med vennlig hilsen,

Tove Eivindsen, Kommunikasjonsleder, NTNU Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

mobil: +47 971 13 297

Besøksadresse: Erling Skakkes gt. 47, Trondheim

Postadresse: NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim

 

www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

https://www.facebook.com/NTNUVitenskapsmuseet