Bilde fra en av Utstillingene i Olavshallen, "100 samiske portretter". Foto: Torgrim Halvari

100 samiske portretter

Man 6. Feb 16.00 - 20.00

Olavshallen (Kart)

Åpent arrangement

Torgrim Halvari er fotograf og utstillingen viser portrettbilder tatt i den senere tid.

100 samiske portretter er et stort dokumentar- og fotoprosjekt som er knyttet til Tråante 2017.

Fotograf og Journalist Torgrim Halvari har gjennom det siste året reist rundt i Norge, Sverige, Finland og Russland for å fotografere og intervjue 100 samer om deres identitet.

Prosjektet har til hensikt å vise hvor mangfoldig samisk kultur og identitet er i dag.

Det finnes fortsatt mange stereotyper om samer og det samiske. Prosjektet er derfor ment som en døråpner for å danne en større bevissthet og skape diskusjon om hva samisk identitet er i dag.

Mange forestiller seg at samer kun finnes på indre strøk av Finnmark og selv vi som er tilknyttet landsdelen vet for lite om samisk identitet og kultur.

Det finnes fortsatt mange i Norge som ikke kjenner til eller forstår den samiske kulturen. At det finnes samer i hvert eneste norsk fylke, samer som jobber som advokat, prest eller i industrien. At det finnes 11 samiske språkgrupper og at det bor samer i Russland er ukjent for de fleste. Det er derfor viktig å bruke dette prosjektet og jubileumsåret til nettopp å synligjøre samisk identitet samt skape debatt om denne.

Gjennom prosjektet søker jeg å formidle at det samiske er mye mer enn rein og kofte. Selv i dag etter mange års bevisstgjøring og revitalisering av den samiske kulturen har vi samevitser, samehets og blant mange svært sterke stereotypier om hva en same og det samiske er. Selv om det kun er 5-10% som driver med reindrift er dette det svært mange i Norge som tror alle samer har rein, Joiker og driver med Duodji (samisk håndverk).

Rein og kofte er en svært viktig del av den samiske identiteten, men det samiske er så mye mer. I dag finnes det samer i et hvert yrke og i en hver by i Norge. De er leger, fiskere, bønder, jobber på børsen, med film, som musikere mm. Alle disse er bundet sammen gjennom en felles samiske identiteten, en identitet som har knyttet den samiske kulturen til naturen, klima, dyr og fauna i nordområdene gjennom generasjoner.

En stolthet over å kunne leve i ett med naturen og en identitet som er skapt gjennom nærheten til naturen ligger fortsatt som grunnsteiner i det samiske identitetsbildet.

Denne felles identitetsplattformen i sameksistens med vår moderne hverdag er det jeg vil vise i mitt prosjekt.

Gjennom Halvaris intervjuer, portretter og bilder ønsker jhan å vise den samiske legen, fiskeren og artisten. Vise samer i hverdag og fest, på jobb og på fritiden. Selvsagt skal jeg også fotografere de tradisjonelle samiske samfunnene men det er for min del svært viktig å også få fram at hoveddelen av samene i dag lever i en helt vanlig hverdag som går hånd i hånd med deres samiske identitet.

100 år etter samlingen i Trondheim blir fortsatt noen samer utsatt for diskriminering, stereotypisering, rasisme og latterliggjøring. Mye av dette kan bekjempes med informasjon.

Den samiske kulturen er i dag sterk og vital, den samiske identiteten er med ut i yrkes, familie og kulturlivet. De fleste er i dag stolt over sin samiske identitet og stadig flere kommer ut av ”skapet” og finner tilbake til sine samiske røtter. Samene og vi med samiske røtter er i dag et felles folk som er stolt av vår identitet og bakgrunn.

Halvaris prosjekt vil gi befolkningen en forståelse av denne samiske identiteten og kulturen i hele Sapmi og hva det å være same i dag innebærer.

Utstillingsåpning
Utstillingene i Olavshallen har felles åpning: Mandag 6. februar kl 16:00 i Olavshallen, 1. etg.

Åpningstider (6.-11. februar)
Mandag: Kl 16-20
Tirsdag–fredag: Kl 10–18
Lørdag: Kl 10–16