Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv

Lør 11. Feb 11.00 - 15.00

Erkebispegården (Kart)

kr100,- (Kjøp billetter)

Samisk kulturarv på vei hjem til egen forvaltning. Forfedrenes materielle kulturarv som inspirasjon og grunnlag for undring, beundring og utvikling av kulturkunnskap.

Den samiske gjenstandsamlingen på Norsk Folkemuseum i Oslo består av ulike kulturhistoriske gjenstander fra perioden 1862 til 1950-tallet fra hele Sápmi. I dag kan man glede seg over at en slik kulturhistorisk samling eksisterer, men historiens maktforhold er et bakteppe for hvordan samlingene ble skapt og hvordan de må betraktes. Erkjennelsen av disse historiske forholdene er da også en viktig del av bakgrunnen for initiativet til Bååstede-prosjektet. Gjennom det bakteppet ønsker vi med denne utstillingen visuelt å forsterke det samiske bildet rundt 1900-tallet gjennom gjenstander og bilder av gjenstander som var viktige for deres hverdag og fest. Og som fremdeles i dag er viktige. Samtidig kan tilbakeføringen også betraktes som en forsonende og helende prosess for alle involverte og spesielt for det mottakende samiske samfunnet.

Samarbeidspartnere:
Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Sametinget, Tana- og Varanger Museumssiida, RiddoDuottarMuseat, Samtidsmuseet for Nordlige Folk, Várdobáiki, Árran og Saemien Sijte.