Samiske veivisere, 2016/2017.

Cafémøte

Tir 7. Feb 16.30 - 18.00

Kultursenteret ISAK (Kart)

Åpent arrangement

Cafemøte - vi inviterer alle for å ta kaffe med oss!

Er du 18-25 år og nysgjerrig på hva du får oppleve som samisk veiviser? Eller er du en forelder som synes at dette er en ordning som ungdommen i huset burde søke på, eller er en besteforelder som skulle ønske at dette hadde vært et alternativ da du var ung? Vi, samiske veivisere, ber alle som vil vite mer om veiviseråret og hvorfor det er så lærerikt til cafémøte på Kultursenteret ISAK, tirsdag 7. februar kl. 16.30. Velkommen!

Samiske veivisere 2016/2017
Knut Mikkel Hætta
Maja-Sofie Larsen Fjellström
Oda Kjær Eriksen
Ole Nicklas Mienna Guttorm

Om ordningen med samiske veivisere
Samiske veivisere reiser rundt og informerer ungdommer i skoler og andre arenaer om samisk kultur og samfunnsforhold. Tilbudet er gratis.

De samiske veiviserne reiser hovedsakelig rundt på videregående skoler, men besøker også gjerne andre ungdomsfora og studenter ved lærerutdanningene i landet, og opplever at deres kunnskaper er sterkt etterspurt også på dette nivået. Årlig velges det fire samiske ungdommer mellom 18-25 år for å bli samiske veivisere.

Ordningen går ut på at samiske ungdommer selv forteller om deres hverdag, kultur og tradisjoner. Skolene får et standardopplegg som er ment som supplement til den ordinære undervisningen. Ungdommene som er samiske veivisere har fått opplæring ved Samisk høgskole i Kautokeino for å kunne gjennomføre oppgaven sin.
Samiske veivisere er et samarbeidsordning mellom Kommunal- og moderniseringsdepartement og Samisk høgskole/Sámi allaskuvlla.