duedtie-Dino Makridis

Duedtie/Duodji/Duodje – samisk husflid og håndverk

Tor 1. Jun 10.00 - 17.00

Sverresborg Trøndelag Folkemuesum (Kart)

Billettinformasjon kommer

Denne utstillingen er tre utstillinger i en, alle med fokus på samisk husflid og tradisjonhåndverk.

Denne tittelen rommer tre utstillinger med fokus på Duedtie/Duodji/Duodje som er betegnelsen på samisk tradisjonshåndverk og husflid skrevet på de tre samiske språkene som finnes i Norge.

To av utstillingene er produsert av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji og Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Dette er utstillingene Made in Sápmi som mønstrer samisk håndverk og design fra hele Norden og Modern Classics som viser hvordan 10 kvinnelige samiske håndverkere arbeider med tradisjonhåndverk for moderne bruk. Den tredje utstillingen har et særlig fokus på Sverresborgs samiske samling som hovedsakelig består av sørsamisk tradisjonhåndverk, husflid og foto.

Vi har spesialomvisning i utstillingen følgende søndager kl. 14.00: 24. september og 29. oktober.

Utstillingen står fra februar til desember 2017.