Metodistkirken i Trondheim, 2017.

EKTINE Kulturkafé

Tir 7. Feb 12.00 - 18.00

Metodistkirken (Kart)

Åpent arrangement

Møteplass for dagens samiske liv i Västerbotten og landet mellom havene. Kafé med utstillinger, opptredener, livlige samtaler og samisk kaffe.

Kaféen er ment å være et nav for våre aktiviteter.

Ingen utstilling i kirkerommet

Programposter forøvrig i kaféen:
Kl 11:00-13:00: Eldretreff med Samisk Eldreråd
Kl 13:00: Et møte med Elsa Laula, forteller Laila Stinnerbom, Fápmie
Kl 13:00-15:00: Umesamisk språkkafé, arr Álgguogåhtie
Kl 14:00: Slektsforskning, ved Kjell-Åke Lundström, Luspie.
Kl 15:00: Ubmeje eldregruppen beretter.
Kl 16:00: Viässuoje mujtuoh, umesamisk språkprosjekt, prosjektleder Peter Steggo.

Kaféen er åpen for alle. Fri inngang på vårt program.

Sameforeninger som deltar fra Västerbotten, Sverige:
• Orrestaare sámien siebrie
• Såhkie, Ubmejen sámine seäbbrie
• Málága sámien seäbbrie
• Gavtsjaur sámien seäbbrie
• Álgguogåhtie
• Hijven
• Fápmie sámien siebrie
• Vualtjere duodji
• Vaadtejen Saemiej Sijte
• Liksjoun sámien seäbbrie
 
Bakgrunn for deltagelse i jubiléet:
For hundre år siden dro samene fra Västerbotten, frivillig, til Trondheim for å delta på den første samiske politiske organiseringen. Vi samer kommer nå i 2017, frivillig, til Tråante (Trondheim) for å feire og delta i 100-årsjubiléet av den samepolitiske organiseringen. 

Møtesplassen er et samarbeide med Samisk Rom, Trondheim kommune.