Metodistkirken i Trondheim, 2017.

Ektine kulturkafé

Fre 10. Feb 12.00 - 18.00

Metodistkirken (Kart)

Åpent arrangement

Møtesplass for dagens samiske liv i Västerbotten og landet mellom havene. Kafé med utstillinger, opptredener, livlige samtaler og samisk kaffe.

Kaféen er ment å være et nav for våre aktiviteter.

Utstilling i kirkerommet
kl 12:00–17:00: I kirkerommet vil det være utstilling med duodji og bilder.
Presentasjon av utstillingen kl 12:00 og 16:00.

Programposter forøvrig i kaféen:
Kl 13:00: Å ta tilbake mitt språk, Johan Sandberg McGuinne, førstelærer i samisk, Likssjuo.
Kl 14:00: Berettelsesstund om Farukken, Elsa Laulas barndomsland, Britt-Marie Barruk, Såhkie Ubmejen sámien seäbbrie

Kaféen er åpen for alle. Fri inngang på vårt program.

Sameforeninger som deltar fra Västerbotten, Sverige:
Orrestaare sámien siebrie
Såhkie, Ubmejen sámine seäbbrie
Málága sámien seäbbrie
Gavtsjaur sámien seäbbrie
Álgguogåhtie
Hijven
Fápme sámien siebrie
Vualtjere duodji
Vaadtejen Saemiej Sijte
Liksjoun sámien seäbbrie

Bakgrunn for deltagelse i jubiléet:
For hundre år siden dro samene fra Västerbotten, frivillig, til Trondheim for å delta på den første samiske politiske organiseringen. Vi samer kommer nå i 2017, frivillig, til Tråante (Trondheim) for å feire og delta i 100-årsjubiléet av den samepolitiske organiseringen.

Møtesplassen er et samarbeide med Samisk Rom, Trondheim kommune.