Varanger museum

Ellisif Wessel - liv og virke i grenseland

Lør 25. Mar 16.00 - 20.00

Popup feministhus, Olavskvartalet (Kart)

Åpent arrangement

Fotoutstilling etter Ellisif Wessel`s fotosamling fra Sør-Varanger

Ellisif Wessel (1866-1949) kom til Kirkenes i Sør-Varanger i 1886 som nygift legefrue. Det var stor fattigdom i distriktet og sammen med sin mann Andreas B. Wessel viste hun stort engasjement for de svakerestilte i samfunnet der Norges ytterkant møter Finland og Russland. Ellisif Wessel var revolusjonær, og skrev dikt og flammende avisinnlegg som støttet arbeiderklassen. Hun var en utmerket fotograf, og fotografiene hennes formidler distriktets flerkulturelle historie og et grenseland i brytningstid.

Utstillingen er produsert av Varanger museum, med bruk av fotografisk materiale fra avdeling Grenselandmuseets billedsamling. Bildene er hentet fra fotoalbum Wessel lagde til familie og venner, som sammen med tekst om Wessels liv og virke, gir et historisk innblikk i Sør-Varangers historie ved overgangen til det 20. århundre. Fotosamlingen etter Wessel er en nasjonal skatt med stor kulturhistorisk verdi ettersom det finnes få billedsamlinger igjen i Finnmark fra tiden før 2.verdenskrig.