Fra demonstrasjonene ved Standing Rock. Foto: popularresistace.org

Fra Alta via Fosen til Standing Rock

Tir 7. Feb 18.00 - 19.45

Stammen Café og Bar (Kart)

Åpent arrangement

Miljøkveld om urfolk og miljøkamp: Fra Alta via Fosen til Standing rock.

Over hele verden trues urfolks levesett av megaprosjekter i regi av store selskaper, og urfolk er ofte de som står i front når store utbygginger truer verdifull inngrepsfri natur.

I Norge startet samarbeidet mellom samer og naturvernere for alvor under aksjonene mot nedbygginga av Altaelva for nesten 40 år siden, og blir videreført i dag med kampen mot vindkraftanleggene i Kalvvatnan og på Fosen.

Men også andre steder i verden skjer det ting: I det siste har for eksempel urfolk i USA sloss mot en oljerørledning som vil true vannforsyninga i store områder. Denne kampen har fått støtte av urfolk og naturvernere verden over, Norge inkludert.

På denne Miljøkveld som arrangeres under det samiske jubileet Tråante 2017 trekker vi fram eksempler på hvordan urfolk og miljøbevegelse har samarbeidet og hvordan man enda bedre kan samarbeide i framtiden i møte med de store miljøutfordringene vi står ovenfor.

Tråante 2017 er en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917.

Vi oppfordrer alle å sjekke ut resten av programmet.

I panelet:
- Håkon Hermanstrand, Stipendiat i historie Nord universitet
- Beaska Niillas, Leder i NSR
- Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet
- Ina-Theres Sparrok, Reindriftsutøver, Kalvvatnan
- Representant for Natur og Ungdom (annonseres senere)