Direktør Petter Wille i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter inviterer til seminar under Tråante 2017. På seminaret, som finner sted torsdag 9. februar, vil han blant annet snakke om hvordan den nye institusjonen er relevant for samene. Foto: Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Fra lapp-privilegier til menneskerettigheter

Tor 9. Feb 11.30 - 13.30

Scandic Lerkendal (Kart)

Åpent arrangement

Veien fra "tålt bruk og lapp-privilegier til menneskerettigheter" er et av temaene på Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter sitt seminar under Tråante 2017.

Direktør Petter Wille åpner seminaret ved å si noe om hvordan Nasjonal institusjon er relevant for samene. Norges nye nasjonale institusjon for menneskerettigheter ble opprettet i 2015, og 1. januar 2017 ble Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter integrert i Nasjonal institusjon, bl.a. for å styrke institusjonens kompetanse på samers, minoriteters og urfolks rettigheter. Seniorrådgiver Johan Strömgren vil videre si noe om hva de samerettslige spørsmålene var i 1917 og hva de er i dag.

Seminaret blir tolket fra norsk til sørsamisk, og fra sørsamisk til norsk.

Seminar, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter:

Torsdag 9. februar 2017, kl. 11.30 – 13.30, Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, Trondheim

11:30 – 12:00 Enkel lunsj

12:00 – 12:20 Hvordan kan Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter bidra til å styrke gjennomføringen av urfolks/samers rettigheter nasjonalt, ved direktør Petter Wille

12:20 – 12:40 Fra tålt bruk og lapp-privilegier til menneskerettigheter. Hva dreide de samerettslige spørsmålene seg om i 1917, og hva dreier de seg om i dag? ved seniorrådgiver Johan Strömgren

12:40 – 13:00 Kommentarer fra Sametinget, ved sametingspresident Vibeke Larsen.

13:00 – 13:30 Spørsmål og diskusjon

Oppsummering av seminaret, ved direktør Petter Wille

Seminaret er åpent for alle, og det kreves ingen påmelding.

Du kan lese mer om Nasjonal institusjon her. Trykk på fanen om oss for å lese mer om bakgrunnen for opprettelsen.