Frostating lagmannsrett gamle rettssal Kalvskinnet. Fotograf / Photographer: Henning Meyer

Historiske foredrag

Fre 10. Feb 18.00 - 19.30

Frostating lagmannsretts gamle rettssal på Kalvsk. (Kart)

Åpent arrangement

Et dypdykk inn i Nidaros bispedømmes og Trondhjems Hospitals engasjement for samisk språk og kirkeliv.

Foredrag av biskop Tor Singsaas og historiker Rolf Grankvist, i det opprinnelige kirkerommet for Tukthuset på Kalvskinnet. Foredraget vil ta for seg Nidaros bispedømmes arbeid for sør-samisk kirkeliv, og Trondhjems hospitals historiske engasjement for samisk språk og omsorg for samer i Tukthuset.

Musikkinnslag ved Jovnas Zakkarias Dunfjell, piano og sang, og damekoret Cantare, dirigent Anne Cathrine Due Aagård.