Stiklestad Nasjonale Kultursenter

I ditt bilde – Jïjtjedh guvvesne

Man 24. Jul 13.00 - 23.00

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (Kart)

Åpent arrangement

Fremstillinger og oppfatninger av samer

I møtet med andre mennesker danner vi oss raskt et bilde av hvem de er. Hvordan formes dette bildet? Dersom du ikke kjenner vedkommendes historie, ser du da et individ eller en stereotypi?

Utstillingen nærmer seg disse spørsmålene ved å tematisere fremstillinger av samer i fotografi og tekst. Utstillingen kombinerer samiske portretter fra samlingen etter fotograf Lars Ingulfsvand (1885-1913) med sitater om samisk identitet fra sagalitteraturen frem til vår tid. Slik utfordres den besøkende til å reflektere over sitt syn på det samiske samfunnet, sine møter med andre og ikke minst spørsmålet: hvordan fremstår du selv i andres øyne? Utstillingen er et samarbeid mellom Saemien Sijte og Stiklestad Nasjonale Kultursenter og er et bidrag til jubileet Tråante2017.

For mer info se Olsokdagene Stiklestad.