Gærjah, sørsamisk bok- og kulturbuss (Nordland).

Sørsamisk bok- og kulturbuss, Nordland

Man 6. Feb 12.00 - 19.00

Torvet i Trondheim (Kart)

Åpent arrangement

Du finner Gærjah, sørsamisk bok- og kulturbuss sentralt plassert på Torvet under Tråante 2017.

Program:

For barn i alle aldre tilbyr vi kulturformidling i form av joik, sang og høytlesning. Ellen-Sara Sparrok Larsen er med oss som formidler, sammen med bokbussbibliotekar Marianne Kappfjell.

Slektsforsker Kjell-Åke Lundstrøm vil holde daglige foredrag i bussen, der det også er mulig å avtale konferanse for enkelt personer knyttet til samiske slekter.

Hos oss møter du også representant fra Sijti Jarnge, samisk kultur- og utviklingssenter i Hattfjelldal, og representant fra Samisk Arkiv.

Gærjah, sørsamisk bokbuss har mye samisk materiale, men viser også en utstilling med sjeldne samiske bøker.

Vi ønsker alle velkommen til et besøk! Buerie Båeteme!