Norden i Skolen på samisk.

Lansering: Undervisningsportalen Norden i Skolen på samisk

Fre 10. Feb 16.00 - 16.30

Scandic Lerkendal (Kart)

Åpent arrangement

Foreningene Norden inviterer til lansering av den nordiske undervisningsportalen www.nordeniskolen.org på samisk.

Norden i Skolen tilbyr nettbasert, gratis undervisningmateriell og –aktiviteter til lærere og elever i hele Norden, men mål om å styrke nordisk språk- og kulturundervisning for barn og unge. Undervisningsportalen er for første gang tilgjengelig på samisk.

Program:

Introduksjon
Det offisielle nordiske språk- og kultursamarbeidet under norsk formannskap for Nordisk Ministerråd v/ Lise Vivienne Løseth, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementets Opplæringsavdeling.

Det folkelige arbeidet for et dynamisk og integreret Norden v/ Heidi Lønne Grønseth, rådgiver innen utdanning og språk, Foreningen Norden Norge.

Presentasjon av Norden i Skolen
Om projektet og præsentation af www.nordeniskolen.org v/Thomas Henriksen, Programchef for Norden i Skolen, Foreningerne Nordens Forbund.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, velkommen!