Mens landet forsvinner – 100 års kamp for arealene

Mearan laante gaarvene

Man 12. Jun 15.00 - 17.00

Saemien Sijte (Kart)

Åpent arrangement

Fylkesmann Inge Ryan åpner utstillingen «Mens landet forsvinner – 100 års kamp for arealene»

«Reinbeitesaken» var et av programpunktene ved samenes første landsmøte i Trondheim 1917. Hva var utfordringene i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene?

Stadige utbygginger og arealinngrep i det sørsamiske området er en konstant trussel mot eksistensgrunnlaget for sørsamisk reindrift og kultur.

I Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt har trusselen om å miste viktig beiteland til vindkraftindustrien vært overhengende de siste åtte årene.
Samtidig pågår byggingen av Europas største vindkraftverk midt i vinterbeitet til Fosen rein-beitedistrikt akkurat nå.

Utstillingen «Mearan laante gaarvene/Mens landet forsvinner» viser hvordan de stadige inngrepene påvirker næringen og menneskene som lever i den sørsamiske kulturen.
For mer info se Saemien Sijte.

Utstillingen er er et bidrag til jubileumsåret, Tråante 2017, og produsert av Saemien Sijte i samarbeid med Nord universitet.