Mens landet forsvinner – 100 års kamp for arealene

Mearan laante gaarvene

Tir 13. Jun 10.00 - 17.00

Saemien Sijte, Snåsa (Kart)

kr50,- (Kjøp billetter)

«Mens landet forsvinner – 100 års kamp for arealene» er et bidrag til jubileumsåret «Tråante 2017».

«Reinbeitesaken» var et av programpunktene ved samenes første landsmøte i Trondheim 1917. Hva var utfordringene i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene?

Stadige utbygginger og arealinngrep i det sørsamiske området er en konstant trussel mot eksistensgrunnlaget for sørsamisk reindrift og kultur.

I Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt har trusselen om å miste viktig beiteland til vindkraftindustrien vært overhengende de siste åtte årene.
Samtidig pågår byggingen av Europas største vindkraftverk midt i vinterbeitet til Fosen rein-beitedistrikt akkurat nå.

Utstillingen «Mearan laante gaarvene/Mens landet forsvinner» viser hvordan de stadige inngrepene påvirker næringen og menneskene som lever i den sørsamiske kulturen.
For mer info se Saemien Sijte.

Utstillingen er produsert av Saemien Sijte i samarbeid med Nord universitet.