Mens landet forsvinner – 100 års kamp for arealene

Mens landet forsvinner

Tor 30. Mar 09.00 - 17.00

Nord universitetet, Levanger (Nordlåna) (Kart)

Billettinformasjon kommer

Utstillingen tar utgangspunkt i «Reinbeitesaken» som var et av programpunktene ved samenes første landsmøte i Trondheim 1917. – Hva var situasjonen for reindrifta i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene?

Utstillinga er produsert av Saemien Sijte, Snåsa, i samarbeid med forskingsprosjektet Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag. Utstillinga er støttet økonomisk av Regionalt forskingsfond Midt-Norge og Sametinget. Den ble første gang vist i jubileumsuka i Trondheim 6.–11. februar, som del av 100-årsjubileumet for det første samiske landsmøtet, Tråante 2017.

Utstillingsperiode

Utstillinga vil være tilgjengelig i perioden 1. mars – 10. mai 2017, kl. 09 – 17.

Arrangementet inngår i "Tråante 2017"-feiringen. Vel møtt!