Telegram fra mars 1916 vedrørende svensk rein i Norge. Fra arkivet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Statsarkivet i Trondheim.

Det store samepolitiske møtet i 1917

Tir 7. Feb 11.00 - 11.45

Arkivsenteret Dora (Kart)

Åpent arrangement

Presentasjon av Arkivverkets nettutstilling om samelandsmøtet. Vi lanserer utstillingen 7. februar.

Samelandsmøtet i februar 1917 satte flere presserende saker for samene på dagsorden; reinbeitespørsmålene, skolesituasjonen og opplysningsarbeidet. Dette var hete politiske tema. Deltakerne hadde ulike standpunkt til spørsmålene, og landsmøtet var en arena for meningsbrytning og for å skape kompromiss mellom disse.

Flere av møtedeltagerne var markante samiske lederskikkelser og pådrivere i politisk og sosialt arbeid, slik som Sanna Jonassen, Elsa Laula Renberg og Daniel Mortensson. Initiativtaker og arrangør var Elsa Laula Renberg og Brurskankens samiske kvinneforening. Journalisten Ellen Lie sørget for å skape blest om landsmøtet ved kontakt med pressen. I en europeisk brytningstid da verdenskrigen raste på sitt verste på kontinentet, arrangerte samene sitt første felles møte og etablere et folkefellesskap, som kunne hevde felles interesser ovenfor myndighetene. Gjennom landsmøtet trådte samene fram som et politisk fellesskap og et folk i det offentlige rom.