Fra sametingets plenum i Luleå. Foto: Marie Enoksson.

Plenum

Lør 11. Feb 08.30 - 18.00

Scandic Nidelven (Kart)

Åpent arrangement

Sametinget i Sverige håller mandatperiodens sista plenum.

Sametinget i Sverige består av 31 ledamöter som är valda för fyra år. Ledamöterna representerar under mandatperioden 2013-2017 åtta samepolitiska partier. Hela Sverige är en valkrets. Den 21 maj 2017 är det åter sametingsval. Plenum sammanträder vanligen tre gånger per år på olika platser i Sápmi. Föredragningslista och handlingar läggs ut på www.sametinget.se/plenum