Samene og kirken

Tir 7. Feb 09.00 - 16.00

Metodistkirken (Kart)

kr0,- (Kjøp billetter)

Seminaret belyser historiske prosesser knyttet til samer og kirken i et lengre og kortere perspektiv. Hendelsene for 100 år siden peker fram mot utviklingstrekk og utfordringer i vår egen tid, og har aktualitet til dagens situasjon.

Saemien Åålmege og Saemien Gærhkoeraerie/Samisk kirkeråd inviterer til samisk-kirkelig seminar den 7. februar i Metodistkirken. Seminaret belyser historiske prosesser knyttet til samer og kirken i et lengre og kortere perspektiv. Hendelsene for 100 år siden peker fram mot utviklingstrekk og utfordringer i vår egen tid, og har aktualitet til dagens situasjon. Arbeid med forsoning vil være en viktig del av de utfordringene som tas opp.

09:15 – 09:45 En samisk folkebevegelse. Landsmøtet 1917 i Metodistkirken sett i kontekst. Peder Borgen, professor emeritus.
09:45 – 10:15 Samisk kirkehistorie fra finsk side. Veli-Pekka Lehtola, professor, Giellagas-instituttet, Universitet i Oulu.
10:15 – 10:45 Pause
10:45 – 11:15 Samisk kirkehistorie fra 1050 til 1750. Siv Rasmussen, forsker i historie, Universitetet i Tromsø.
11:15 – 12:00 Felles samtale
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 13:20 Jubmelen Gïele - Guds stemme i sørsamisk sangtradisjon. Presentasjon av et samarbeidsprosjekt mellom Saemien Åålmege, Åarjelhsaemien Teatere og Seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet.
13:20 – 13:50 Om vitboksprojektet inom svenska kyrkan. Vägar framåt - Tankar om historiska händelser, om nuet och till framtiden. Sylvia Sparrock, ordförande/leder Svenska kyrkans samiska råd.
13:50 – 14:20 Ubehag som drivkraft. En forsoningsprosess i Samisk menighet i sørsamisk område.
Bierna Bientie, prest i sørsamisk område.
14:20 – 14:50 Pause
14:50 - 15:20 "Hvor går veien videre fra Tråante? Om offentlige forsoningsprosesser og kirkens rolle. Tore Johnsen, PhD student i World Christianity, School of Divinity, University of Edinburgh.
15:20-16:00 Felles samtale.

Påmelding
Av praktiske årsaker trenger vi din påmelding. Meld deg på her.

Arrangør: Saemien Åålmege (Samisk menighet i sørsamisk område) og Samisk kirkeråd

Mer informasjon
Mer informasjon om seminaret finner du her.