I Norge har lapperne først indført skierne.

Samisk skihistorie

Fre 10. Feb 16.00 - 17.00

Trondheim folkebibliotek (Kart)

Åpent arrangement

- I Norge har lapperne først indført skierne. Sitat Fridtjof Nansen.

Hartvig Birkely fra Porsanger skrev hovedfagsoppgaven «En kulturhistorisk studie – historisk belysning av samiske ski og samisk skiløping» ved Norges Idrettshøyskole i 1994.

På bakgrunn av hovedoppgaven kom boka «I Norge har lapperne først indført skierne». Tittelen er et sitat av Fridtjof Nansen og peker på at samene var foregangsmenn i skihistorien. Hartvig Birkely vil dele av sin kunnskap om den rike samiske skihistorien og gi beskrivelse av sørsamiske ski og skiløping.

Arrangmentet er et samarbeid mellom Hartvig Birkely, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Trondheim folkebibliotek.