Mojhtesh.

Sørsamisk matiné – Mojhtesh - Gaaltije

Tor 9. Feb 14.00 - 15.00

Trondheim folkebibliotek (Kart)

Åpent arrangement

Lajla Mattsson Magga og forlaget Iđut presenterer boka Mojhtesh. Fortellinger ble samlet som lydopptak av intervjuer med eldre sørsamer fra svensk og norsk side i perioden 1970-1990.

Eldre sørsamer forteller fra gamle dager, gjengitt slik de selv snakker. Her er fortellinger fra samisk hverdagsliv – om reindriftsarbeid og ulike hendelser.

Vi får høre blant annet om fødsel, bortgang, frieri, jervefangst – og bjørnehistorier. Det fortelles om en gutt og ei jente som drar av gårde til presten for å ta ut lysning, det blir en dramatisk ferd. I krigstida var det en som tok med tobakk ulovlig over til Sverige. Og vi får høre om en ung gutt som ble borte under reingjeting ...

Som avslutning på matinéen får vi høre dikt fra samlingen Gaaltije av Gustav Kappfjell fra 1987. Diktsamlingen utgis i disse dager som lydbok av språksenteret Gïelaernie og Nord-Trøndelag fylkesbibliotek. Innleser Nanni Mari Westerfjeld vil lese utvalgte dikt.