Foto: Mari Karlstad, Tromsø Museum – Universitetsmusee

Språksituasjonen i Sápmi

Tir 9. Mai 19.00 - 21.00

Tromsø museum (Kart)

Åpent arrangement

Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi, inviterer til Qvigstad- forelesning.

Hvor ble språket mitt av? v/ førsteamanuensis Lill Tove Fredriksen, Institutt for språk og kultur, UiT, Norges arktiske universitet

Lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. Hva mer skal til for å bevare og utvikle språket? v/ seniorrådgiver Nils Øivind Helander, Sametinget/Sámediggi

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

B u r e s b o a h t i n! V e l k o m m e n!