Bilde fra ungdomskonferansen i Lycksele. Foto: Marie Enoksson.

SPR:s ungdomskonferens

Ons 8. Feb 09.00 - 18.00

Scandic Nidelven (Kart)

Åpent arrangement

SPR:s ungdomskonferens (SPR - Noereh) med tema ”Engagemang”. 100 samiska ungdomar från Norge, Sverige, Finland och Ryssland deltar.

Värdar för konferensen är Sametingens ungdomsråd i Finland, Norge och Sverige. Observera att detta är ett drogfritt arrangemang! Föredrag, workshops och diskussioner om hur man kan stärka samiska ungdomars politiska engagemang och deltagande i den samiska samhällsutvecklingen. En gemensam resolution ska antas.

Anmälan
Anmälan är bindande.
- Om du bor i Sverige kan du använda denna länk: Anmälan Questback
- Om du bor i Norge ska du anmäla dig via e-post till spr-ungdom@samediggi.no
- Om du bor i Finland ska du anmäla dig via e-post till kati.eriksen@samediggi.fi

Planeringskommittén gör ett urval där man beaktar åldersspridning, geografiskt läge och jämställdhet. Deltagare från alla samiska områden önskas! Konferensen simultantolkas till de samiska språken, norska/svenska, finska och ryska. Vi skickar dig en bekräftelse på deltagarplats, eventuell reservplats, program och information om resa och logi senast den 13 januari 2017.