Fra da sametingspresident Ole Henrik Magga avduket minnesmerket på Metodistkirken i 1997. Foto: Inger Borgen.

Samisk flerkirkelig seminar

Tir 7. Feb 17.00 - 20.30

Metodistkirken (Kart)

Åpent arrangement

Perspektiv fra Elsa Laulas sosialpolitiske landsmøte 1917 i Metodistkirken, Trondheim.

Program:
• Professor og prest: Peder Borgen: Innledning.
• Samisk kunstner Mathis Nango: "Minnesmerket på Metodistkirkens vegg: form og symboler.” Med bilder.
• Prest og historiker Thor Bernhard Tobiassen: "The Celebration in 1997. Its Impact and Significance in Press and Radio.” A brief Survey.
• The Sami Minister Yngvar Ruud: «From Shame to Pride. The Journey of my Sami Identity».
• Assistant General Secretary, Rev. Dr. Liberato Baptista (Ibanag): "The International Perspective: From Repentance to Justice."
• Folkehøgskole-rektor Rolf Steffensen, ”A Challenge: Minority and Majority. Reflections and Examples.”

Oversettelse vil bli gitt (norsk/engelsk).