Foredragsholder Liv Helene Willumsen.

Thomas von Westen og den tidlige misjon i Finnmark

Ons 11. Jan 19.00 - 21.00

Suhmhuset (Kart)

Åpent arrangement

Det er 100 år siden det første samiske landsmøtet fant sted, i Trondheim. Vi markerer Tråante 2017 med et foredrag ved professor Liv Helene Willumsen, UiT.

Foredraget vil gi en presentasjon av Thomas von Westen (1682–1727) og de første årene av hans arbeid for misjon blant samene i Finnmark. Med utgangspunkt i et brev skrevet av Tomas von Westen under hans andre misjonsreise nordover i 1718, vil det bli drøftet hvem han var som organisator, underviser og forkynner.