Etnisk identitet og kulturmøter

Ons 8. Feb 09.30 - 12.00

Trondheim folkebibliotek (Kart)

Åpent arrangement

En populærvitenskapelig formiddag på biblioteket.

Del 1: Etnisk identitet.
• Universitetslektor Ann-Mari Andersen: Styrking av etnisk samisk identitet gjennom musikk og joik
• Sosialantropolog/intstituttleder Nina Hermansen: Samiske slektskapstradisjoner, fleksibilitet og fødselsfortellinger.
• Førstelektor Else Boine: Unge samiske menn - fra bygd til by.
• Førsteamanuensis Siv Øvernes: Gatefolk og Khoe-San tilhørighet. Om urfolk i storbyen Cape Town.

Del 2: Kulturmøter
• Dosent Jan Erik Henriksen: Fra boligaksjon til flerkulturell forståelse. Om utviklingen av samisk sosialt arbeide i Norge etter andre verdenskrig.
• Førstelektor Randi Haugland: Barnevernet i små distriktskommuner - dårlige vilkår for barnevernsarbeidernes kulturforståelse?
• Universitetslektor Eli Synnøve Skum Hanssen: Arbeid med barnevernet som system: Hvordan kvalitetssikre samiske perspektiver i barneverntjenestene?
• Universitetslektor Berit D Thorslund: Brukermedvirkning og reindriftsutøvere i møte med Nav.
• Professor 2 Ida Hydle: Megling i reindriften.

Sted: 4. etasje, Trondheim folkebibliotek

Arrangementet er samarbeid mellom Forskningsgruppa Mangfold og marginalisering ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges Arktiske Universitet og Sør Trøndelag fylkesbibliotek.