RMUB.299665, Rørosmuseets arkiv Lars Danielsen

Tradisjonell flokksammensetning i sørsamisk reindrift

Ons 29. Mar 19.00 - 21.00

Rørosmuseet (Kart)

Billettinformasjon kommer

Foredrag ved Thomas Ole Andersen i Smelthytta, onsdag 29. mars kl 19.00

Aajege samisk språk-og kompetansesenter har dokumentert tradisjonell flokksammensetning innenfor den sørsamiske reindrifta. Dette er immateriell sørsamisk kulturarv som er viktig å bevare for ettertiden.

Hovedkilden til dokumentasjonsarbeidet har vært intervjuer med sørsamiske tradisjonsbærere med kunnskap om bakgrunnen for hvordan man valgte å sette sammen reinflokken.

Prosjektet har blitt gjennomført Lars Aage Brandsfjell og Thomas Ole Andersen, som altså gir oss et innblikk i tradisjonskunnskapen i reindrifta.

Inngang: 50,-. Enkel servering.
Velkommen!