Runebomme. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Utstillingsåpning; Hvem eier historien?

Søn 5. Feb 13.00 - 14.00

NTNU Vitenskapsmuseet (Kart)

Åpent arrangement

Museet viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet.

Nyere forskningsmetoder med DNA-analyser og 14C-datering av arkeologiske funn gir oss stadig ny, spennende kunnskap om fortida. Vi presenterer noen av de ferskeste resultatene fra forskning ved NTNU Vitenskapsmuseet som er knyttet til sørsamiske områder. Utøvelse av kontroll over meningsbærende objekter og over tolkningen av disse kan være en viktig maktfaktor i samfunnet.

Sommeren 2006 ble det gjort et oppsiktsvekkende arkeologisk funn ved Aursjøen i Lesja kommune. Funnet besto av fire hellelagte ildsteder, orientert på en rekke, med jevn avstand. Materialet indikerer at det har vært en samisk bosetting i Dovrefjellområdet allerede i vikingtiden. Vi har fått låne ett av ildstedene og presenterer forskningen omkring dette.

Runebommene hadde en viktig plass i samenes kultur. Men svært mange av dem ble dessverre beslaglagt av norske myndigheter og ødelagt på 1700-tallet. Vi vil presentere de spennende historiene som er knyttet til noen av de som er bevart. Ulike tolkninger og analyser gir ulike versjoner av historien.

Velkommen til Samisk jubileumsutstilling i Suhmhuset på NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Saemien Sijte, Rørosmuseet og Gudbrandsdalsmusea avdeling Lesja.

Utstillingen har tekster på sør-samisk, norsk og engelsk.
Skoleopplegg, arrangementer og aktiviteter presenteres på museets nettside.