Kunstner: Gerd Lorås.

Utstilling: Nango/Lorås/Pedersen/Hætta

Søn 5. Feb 15.00 - 16.00

Galleri Hanne (Kart)

Åpent arrangement

Galler Hanne inviterer til utstilling med samiske kunstverk ved kunstnerne Mathis Nango, Gerd Anti Lorås, Hilde Skancke Pedersen og Kenneth Hætta.

Galleri Hanne har i alle år formidlet kun Norsk samtidskunst. Hanne har god kjennskap til samiske billedkunstnere gjennom at Mattis Nango og Gerd Lorås har vært faste utstillere hos henne gjennom mange år. Nå gjester også Hilde Skancke Pedersen og Kennet Hætta galleriet.

Galleri Hanne stiller i hele februar 2017 sine lokaler til rådighet for samiske billedkunstnere. Hun feirer selv 40-års jubileum for sitt galleri i Trondheim sentrum. 

Mathis Nango
Mathis Nango arbeider i en ekspressiv tradisjon. Hans arbeider blir til gjennom en poetisk tilnærmingsmåte, hvor objektene og prosessene blir metaforer for noe en ikke kan sette ord på. Denne søken etter uttrykk er derfor viktige impulser i hans arbeid.

Nango er opptatt av balansen mellom det abstrakte og det figurative. Fargene blir en slags katalysator, der han prøver å formulere sine livserfaringer og livsfølelse gjennom bildene. Styrken i bildene hans ligger i samspillet mellom det poetisk sanselige - og det figurative billedspråket.

Mathis Nango har arbeidet i eget atelier fra 1987 og har hvert år produsert opp til flere separatutstillinger. Her kan en skrive at jeg har hatt utsmykningsoppgaver og deltatt på en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland.

I hele hans kunstnerskap har han vært opptatt av å formidle estetiske opplevelser til glede og ettertanke. Nango er opptatt av balansen mellom det abstrakte og det figurative og er hele tiden på jakt etter uttrykk hvor en kan løse opp billeduttrykket i utallige visuelle opplevelser. Kunsten og bildene blir på denne måten en ressurs en kan berike seg på og beskjeftige seg med hele tiden. En kan oppleve noe nytt hver gang en møter hans bilder.

Gerd Elen Anti Lorås
Gerd Elen Anti Lorås er samisk billedkunstner og arbeider spesielt med tema urfolkskvinner. Hun er medlem i samisk Kunstnerforbund SDS mottatt sametingets arbeidsstipend 2013.

Gerd Elen har eget atelier og har arbeidet på heltid som billedkunstner siden 1999, med kollektiv- og separatutstillinger bl.a.: Trondheim Kunstmuseum, Trondheim kunstforening, Molde, Kristiansund, Karasjok og Oslo.

Det er spesielt viktig for Gerd å synliggjøre hvordan alt i naturen henger sammen, tydeliggjøre de helende krefter som finnes i naturen, forteller Gerd. Tydeliggjøre hvilke kvaliteter det innebærer å tilhøre samefolket. - Som urfolkskvinne er dette min nære arv som jeg kan synliggjøre gjennom mine malerier, forteller hun. Du finner også bilder av Lorås utstilt på Scandic Nidelven gjennom jubileumsuka.

Hilde Skancke Pedersen og Kenneth Hætta
Hilde Skancke Pedersen og Kenneth Hætta har laget en serie verk kalt Vuorrolávvla. Det kan oversettes til vekselsang. Tittelen henspiller på det nære samarbeidet mellom kunstnerne, fordi de til denne utstillinga arbeider på samme billedflate. Ved å samarbeide så tett på tvers av sjangergrenser møtes Hildes malerier og collager Kenneths fotografier i en symbiose. Hvert verk har navn etter et utfolksområde eller sted der det bor urfolk, og er inspirert av musikk, visuell kultur, natur eller livsvilkår i det området bildet er inspirert av.

Hilde Skancke Pedersen er født i Hammerfest og bor i Kautokeino. Hun arbeider som billedkunstner, dramatiker og scenograf. Som billedkunstner er hun mest kjent for utsmykkingen til plenumssal og foajé i Sametinget.

Kenneth Hætta er født i Oslo, og bor i Kautokeino og Oslo. Han arbeider som fotograf, dramatiker og musiker. Tematisk arbeider han ofte med det tradisjonelle i møte med det moderne.

Åpningstider de andre dagene i jubileumsuka:
Mandag, onsdag, torsdag, fredag 11 – 17
Tirsdag        11 – 16
Lørdag 11 – 16
Søndag 12 – 16