Foto: Susanne Hætta.

Utstillingsåpning, Synnøve Persen

Søn 5. Feb 17.00 - 18.00

Scandic Lerkendal (Kart)

Åpent arrangement

"Show Me Colour" er en serie event med billedkunst, performance, tekst, lyd, aksjoner, musikk. Synnøve Persen er en del av "Show Me Colour".

Who's Afraid/Gii balla, en utstilling i prosjektet Show Me Colour, involverer nye monokrome malerier av Synnøve Persen. Med utgangspunkt i kunstnerens historiske skisse fra 1977 til et samisk flagg inneholder denne utstilling en serie triptyker der de tre grunnfarge fra den opprinnelige forslag gjenbrukes i distinkt melerte monokrome duker, etableres en ladde dialog med den vesterlandske modernismens kunstneriske ideologier. Med hjelp av triptykenes form antydes også på relasjonen til de nasjonalstater - her explicit Norge og Sverige - som kolonisert Sápmi. Den samiske flagg i Synnøve Persens utforming, re-interpretert i de radikalt minimerte nye malerier, gjør mulig et skarpt estetisk innspill til det politiske nuet, dette det samiske jubileumsåret, og til den uavviseligst sammenflettede kunst- og politikk-historien. Utstillingen inkluderer også en komprimert historisk del der den opprinnelig skisse og et flagg fra 1977 inngår.