Domstoladministrasjonens jubileumsseminar om samerett

Wed 8. Feb 09.30 - 16.00

Scandic Lerkendal (map)

Ticket information will come soon

Domstoladministrasjonen (DA) har gleden av å invitere til et dagsseminar hvor vi gjennom ulike foredrag vil belyse den samiske dimensjonen knyttet til de ulike aktørenes rolle i domstolssystemet.

Arrangementet er en del av arbeidet i Forum for den samiske dimensjonen i rettsvesenet. Forumet ble opprettet av DA i 2015 og er et samarbeids- og kontaktforum mellom domstolene innenfor det samiske forvaltningsområdet.

Arrangementet er åpent for alle. Av praktiske årsaker må vi ha din påmelding.

Program
Kl 09.30 – 09.40: Åpning. Leder for rettsvesenets forum for den samiske dimensjon, sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors.
Kl 09.40 – 10.20: Samerett fra et politisk ståsted. Sametingspresident Aili Keskitalo. Spørsmål.
Kl 10.20 – 11.00: Hvordan kan norske dommere anvende internasjonal urfolksrett i sine avgjørelser? Høyesterettsdommer, styreleder i NIM, Cecilie Østensen Berglund. Spørsmål.
Kl 11.00 – 11.20: Pause. Kaffe.
Kl 11.20 – 11.55: Samisk i retten – advokatenes rolle. Advokatforeningens leder, advokat Jens Johan Hjort. Spørsmål.
Kl 11.55 - 12.30: Hvordan bør politi og påtalemyndighet ivareta retten til bruk av de samiske språk? Politimester Ellen Katrine Hætta. Spørsmål.
Kl 12.30 – 14.00: Lunch.
Kl 14.00 – 14.40: Folkerettens betydning for inngrep i samiske områder, spesielt knyttet til sørsamisk reindrift. Professor Mattias Åhrén. Spørsmål.
Kl 14.40 – 15.20: Noen refleksjoner om Høyesteretts behandling av samiske rettsspørsmål. Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen. Spørsmål.
Kl 15.20 – 16.00: Kommentarer fra seminardeltakere og innledere. Avslutning.