Tråante 2017 – Nidarosdomen Guvvie: Ola Røe

Læhkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie /// /// Merry Christmas and Happy New Year

Thank you very much for your cooperation! Tråante 2017 Guvvie: Ola Røe. Tråante 2017 – Nidarosdomen

“En stein for å minnes”

Velkommen til åpning av minnesmerke over de tvangsevakuerte på Stavne gravlund i Trondheim. Riksarkivet    Vi inviterer deg til offisiell åpning av minnesmerket torsdag 7. september kl. 13.00 og seminar onsdag 6. september kl. 18.00. Mot slutten av 1944 kom ordren fra Hitler om å tvangsevakuere befolkningen i Finnmark og Nord-Troms. Folk ble drevet ut i […]

Ä´vv Skoltesamisk museum

Velkommen til Ä´vv Skoltesamisk museum Bygningen åpnes for publikum den 16. juni 2017. Museet inngår i Tana og Varanger museumssiida. Ä´vv Skoltesamisk museum i Neiden i Sør-Varanger skal formidle både den skoltesamiske historien og dagens tilværelse for denne folkegruppen, samtidig som museet har blikket rettet mot fremtiden. Det kulturhistoriske museet skal være et samlingssted for […]

14. mai blir siste dag publikum får oppleve Frøyningsfjelltromma utstilt i Tråante – Trondheim.

NTNU Vitenskapsmuseet er stolte over å ha fått vise Freavnantjahke gievrie / Frøyningsfjelltromma, en svært godt bevart samisk tromme fra 1600-tallet de siste månedene. Tromma er utstilt i «Hvem eier historien?», den nye sørsamiske utstillingen museet åpna i forbindelse med jubileumsåret Tråante 2017. Vitenskapsmuseet omtaler Frøyningsfjelltromma som «en samisk nasjonalskatt på hjemvisitt». Tromma har sitt […]

Trondheim & Røros 2017

Trondheim & Røros 2017, hvor fortid og fremtid møtes.

21. -29. april går den 84. internasjonale sammenkomsten for EYP, European Youth Parliament, av staben. Her møtes over 300 unge europeere fra 40 ulike land, både frivillige og fagfolk, for å diskutere 15 emner som omhandler Europas fremtid. I anledning Jubileumsåret Tråante 2017 vil også samenes fortid og fremtid være en del av programmet. EYPs […]

Jïjnjh gæjhtoe / Edna gijtov / Olu giitu / Mange takk / Thank you very much

Kjære eiere, arrangører, leverandører, frivillige, ambassadører, deltagere, tilreisende, fastboende, kolleger, Tråante, institusjoner, organisasjoner, lag og foreninger, Saepmie og alle andre. Gratulerer med vel gjennomført jubileumsuke!

Seksualitetsundervisning på samisk

I forbindelse med Tråante 2017 holder «Uke 6» gratis kurs for undervisere (lærere, helsepersonell og studenter) i seksualitetsundervisning onsdag 8. februar kl 14.30 – 16.00 på Øya Helsehus, Mauritz Hansens gate 2, Trondheim. «Uke 6» lanserer materiell til seksualitetsundervisning på samisk «Uke 6» er et gratis materiell til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag, […]

Tråante 2017-sølja. Laget av Juhls Sølvsmie

Jubileumsprodukter – Tråante 2017

Mange ønsker et minne fra jubileet Tråante 2017, og det er produsert flotte jublieumsprodukter i samarbeid med Juhls sølvsmie, Posten og Hadeland Glassverk. Fylkeskommunen har bidratt med oversetting av fem bøker og en lydbok, og det blir lansert en sirkulasjonsmynt 7. februar. Jubileumssølje for Tråante 2017 – fra Juhls Søljen skal gjenspeile det store geografiske […]

Stortstilt åpning av Tråante 2017

I strålende solskinn ble jubileumsuka åpnet med brask og bram på Torget i Trondheim. Et folkehav av fremmøtte stråle om kapp med sola. Det samiske koret Sámi Jienat satte tonen under den offisielle åpningen av Tråante 2017. Ordfører Rita Ottervik fikk æren av å tale først. Hun ønsket hjertelig velkommen til Trondheim som er vertskapsby for […]

Utenfor Nidarosdomen før innvielse av nytt alter med samisk utsmykning

Innvielse av nytt alter i Nidarosdomen

Sámiid vuosttaš riikačoahkkima 100-jagi ávvudeapmi ja dán jagáš sámi álbmotbeaivi álggahuvvui ipmilbálvalusain Nidarosdomenis lullisámegillii. Doppe manaiga luohti ja sálbma giehtalaga, ja biskop Tor Singsaas muitalii sártnistis mo girku lea maid leamaš sivalaš dáruiduhttimii maid sámit leat vásihan, earret eará dainna go sámit eai leat beassan oassálastit čiŋaheamis Nidaros duopmogirku. – Dál go leat ožžon sámi […]

123Next