Tråante 2017 – en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917

Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har gått sammen for å markere en viktig begivenhet i samefolkets historie med et jubileum – Tråante 2017 – en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum.

Tråante 2017 skal være en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. Målet med Tråante 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratisk utvikling. Vi samer er ett folk i fire land. Norge, Sverige, Finland og Russland.

Jubileumsmarkeringen vil foregå i hele 2017 på forskjellige steder i Sápmi med ulike arrangementer og markeringer.
Mangfoldet i programmet skal avspeile den bredden som finnes i samisk kultur, språk, næring og historie. Fra sør til nord. Fra vest til øst.

Organisering

Prosjektet er organisert med Hovedkomite, Styringsgruppe og prosjektkontor.