6. – 9. februar 1917 ble samenes første landsmøte gjennomført i Metodistkirken i Trondheim. Dette var første gang at representanter for store deler av Sápmi møttes for å fremme felles sak som et folk.

I 1997 utga Tapir forlag i Trondheim en bok skrevet av Peder Borgen som omhandler Samenes første landsmøte.

Bilde av 11 kvinner, fotografert av Hilfling Rasmussen:
1 Lisa Barrock, 2 Brita Brantfjeld, 3 Sofie Mathiasen, 4 Malla Vesterfjeld, 5 Kristine Stinnerbom, 6 Elsa Laula Renberg, 7 Ellen Lie, 8 Ellen Olsen, 9 Gunhild Granefjeld, 10 Anna Andersen, 11 Maria Pedersen.

Komiteen 1917

 

Utkast til program for Norske Lappers Landsmøte – Dagsposten 17. desember 1916
Programutkast Norske Lappers Landsmøte 1917

 

Karikaturtegning av Martin Tranmæl på talerstolen
Karikaturtegning av Martin Tranmæl

 

Medalje: NORSKE LAPPERS LANDSMØTE I TRONDHJEM 6-8 FEBR 1917

Medalje: NORSKE LAPPERS LANDSMØTE I TRONDHJEM 6-8 FEBR 1917