Organisering:

  • Eiere: Sametinget, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.
  • Hovedkomitéen består av leder av hovedkomité Aili Keskitalo, Ordfører Rita Ottervik i Trondheim kommune, og Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesråd May Britt Lagesen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.
  • Styringsgruppa består av leder Magne Svineng fra Sametinget, Rune Kjenstad fra Trondheim kommune, Knut Wik fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Morten Haugen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Lennart Mikkelsen fra Sametinget og Kristin Sara fra prosjektet Samisk Rom.
  • Prosjektledelse: Prosjektleder Ida Marie Bransfjell, produsent Kari Thorvik, frivillighetskoordinator Ragni Nergård og kommunikasjonsansvarlig Johanne Sundby.
  • Referansegrupper: Referansegrupper/aktører med viktig kompetanse innenfor samisk språk, kultur og historie vil bli oppnevnt etter behov.

Samarbeidspartnere:

Sametinget Norge

Sametinget Sverige

Sametinget Finland

Sámiráddi / Saami Council / Samerådet

Samisk parlamentarisk råd

NORD universitet – sørsamisk, historisk forskningsprosjekt