Presseinfo

Presseakkreditering

Vi ønsker presse velkommen under jubileumsuka og vi ønsker at all presse akkrediteres selv om de fleste arrangement er åpne arrangement. Når det gjelder akkreditering for arrangement der H M Kongen er tilstede, der H M Kongen er stilstede, kontakt Fylkesmannen.

For andre arrangement; kontakt Tråante 2017; Ragni Nergård, +47 970 03 142. Akkreditteringskort hentes på prosjektkontoret som i jubileumsuka holder til i Hornemannsgården, Kongens gate 7. Inngang til venstre, 2. etg.

Åpningstider, akkreditering: 
Søndag 5. feb, kl 09–15.
Mandag 6. – torsdag 9. feb, kl 09–15.
Fredag 10. feb, kl 10–14

Presserom
Jubileet tilbyr å benytte presserom i Fylkeshuset, Erling Skakkes gate 14. Henvend deg i resepsjonen i 1. etg. Husk og akkrediter deg først på prosjektkontoret(se over). Fra kl 08-15.30.

Ressurspersoner

Prosjektleder, Tråante 2017: Ida Marie Bransfjell, t: +47 481 19 334
Kommunikasjonsansvarlig, Tråante 2017: Johanne Sundby, t: +47 480 13 861
Leder av hovedkomite, Tråante 2017: Aili Keskitalo, +47 971 29 305
Leder av styringsgruppe,Tråante 2017: Magne Svineng, +47 915 42 098
Sametinget, kommunikasjonsdirektør: Jan Roger Østby, t: +47 481 44 696

Det er egne arrangører for de ulike arrangement. Vi oppfordrer til å kontakte ressurspersoner hos de konkrete arrangørene, nevner noen av de her:
– Marked i lavvoen på Torvet; Kristine Rise, t: +47 908 31 316 / Brit Melting, t: +47 454 86 213.
– Sverresborg, Trøndelag folkemuseum; Daniel Johansen, t: +47 402 84 580.
– NTNU Vitenskapsmuseet, Randi Wenche Haugen, t: +47 918 74 119.
Arrangører finner du i Program, like over ingressen i hvert arrangement.

Bakgrunnen for feiringen av 6. februar

Lurer du på hvorfor man feirer 6. februar eller bakgrunnen for hvorfor man kaller dagen for samenes nasjonaldag? På nettsidene til Sametinget finner du svar på blant annet dette, samt annen nyttig informasjon: http://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Bakgrunn/Nasjonaldag-og-nasjonale-symboler

Aktuelle fagpersoner på Sametinget

Jan Roger Østby, avdelingsdirektør kommunikasjonsavdelingen, t: +47 48 14 46 96
Anne Britt K. Hætta, avdelingsdirektør språkavdelingen, t: +47 91 11 17 88
Johan Matteus Triumf, fagleder kultur, avdeling for næring, kultur og helse, t: +47 78 48 42 81
John Osvald Grønmo, fagleder næring, avdeling for næring, kultur og helse, t: +47 78 47 41 86

UiT Norges arktiske universitet har laget en fin oversikt over egne ansatte med fagfelt innen samisk historie, kultur og samfunn. Listen over UiT sine eksperter finner du her:

Samiske språksentre
Aajege, sørsamisk språk- og kompetansesenter, Røros
Árran lulesamiske senter, Tysfjord
Gáisi språksenter, Tromsø
Gïelem nastedh, sørsamisk språk- og kompetansesenter, Snåsa
Isak Saba guovddáš, Varangerbotn
Várdobáiki samisk senter, Evenes/Skånland

Samiske kulturformidlingsinstitusjoner
Saemien Sijte, sørsamisk museum og kultursenter
Sijti Jarnge, sørsamisk kultursenter, Hattfjelldal
Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk
Sjøsamisk kompetansesenter, Porsanger 

Andre ressurssider på nett
Nyttige lenker om Samenes nasjonaldag:
Ovttas
Sametinget

Bilder

Vi vil tilgjengeliggjøre en del bilder gjennom uka. Link til bilder vil komme under Pressebilder.