I forbindelse med Tråante 2017 holder «Uke 6» gratis kurs for undervisere (lærere, helsepersonell og studenter) i seksualitetsundervisning onsdag 8. februar kl 14.30 – 16.00 på Øya Helsehus, Mauritz Hansens gate 2, Trondheim.

«Uke 6» lanserer materiell til seksualitetsundervisning på samisk

«Uke 6» er et gratis materiell til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag, primært rettet mot grunnskolens 1.-10. trinn – fra foreningen Sex & Politikk. Materiellet tilrettelegger for en kunnskaps- og rettighetsbasert seksualitetsundervisning og byr på utprøvde og kvalitetssikrede metoder og øvelser – klare til bruk og med et fokus på at elevene skal oppleve emnene, eksemplene og språket som relevant.

I skoleåret 2015-2016 hadde «Uke 6» et rekordår med 1 549 påmeldte undervisere fra over en tredjedel av grunnskolene i Norge fra Longyearbyen til Lindesnes, som underviste mer enn 118 000 barn, dvs. en dobling sammenlignet med tidligere år.

«Uke 6» tilbyr et alders-tilpasset undervisningsmateriell til de yngste elevene på samisk. Takket være samarbeid med Helsedirektoratet har «Uke 6» siden 2016 omfattet hele grunnskolen. Fra i år er for første gang deler av «Uke 6» tilgjengelig på samisk. Materiellet for 1.-4. klasse tilbys på samisk til skoler som ønsker dette. Det overordnede målet med seksualitetsundervisningen for de yngste elevene er å fremme helse og trivsel, samt forebygge mobbing, diskriminering og krenkelser. Elevene lærer blant annet å legge merke til og gi uttrykk for ja- og nei-følelser i kroppen og å lese og vise respekt for andres grenser.

«Uke 6» kommer i år med et helt nytt temamateriell om et meget relevant tema i dag – sosiale medier. Materiellet har egne moduler for barne-, mellom-, og ungdomstrinnet, og har som mål å utvikle trygge brukere av nettet. Materiellet for barnetrinnet kommer også på samisk.

Påmelding via https://no.surveymonkey.com/r/Trheim2017 og mer informasjon på www.uke6.no.

For mer informasjon kontakt: Charlotte Andersen, Seniorrådgiver, t: 2211 5513 / 971 05 287 / Tor-Hugne Olsen, Daglig leder, t: 2211 5513 / 488 42 771