I strålende solskinn ble jubileumsuka åpnet med brask og bram på Torget i Trondheim. Et folkehav av fremmøtte stråle om kapp med sola.

Det samiske koret Sámi Jienat satte tonen under den offisielle åpningen av Tråante 2017. Ordfører Rita Ottervik fikk æren av å tale først. Hun ønsket hjertelig velkommen til Trondheim som er vertskapsby for jubileumsuka av Tråante 2017 og sa til de mange hundre fremmøte at hun var umåtelig stolt over å kunne være vert for den historiske samiske markeringen.

– Det er fantastisk å se det samiske prege bylivet vårt i så stor grad. Det bor mange samer i Trondheim og jeg er glad for at vi kan være med på å løfte frem dem, sa Ottervik.

Fokus på det samiske språket

Statsminister Erna Solberg innledet sin hilsningstale på vegne av regjeringen med å ta et bilde av de mange koftekledde som hadde samlet seg foran scenen på Torget. Sjelden har vel hun talt til et så fargerikt og mangfoldig publikum. I sin tale trakk hun frem sentrale myndigheters ansvar i arbeidet med å  sikre samisk språk og kultur.

– Bevaring og utvikling av de samiske språkene vil være en viktig oppgave i årene fremover. Samisk språkutvalg la frem sin rapport i fjor høst. Rapporten – som nå er på høring – legger et godt grunnlag for det videre arbeidet med de samiske språkene. Oppfølgingen av denne vil bli gjort i nært samarbeid med Sametinget, sa Solberg.

Hun minnet også alle landets kommuner om viktigheten av deres engasjement i det samiske på vegne av sine samiske innbyggere.

Takket ildsjelene

Sametingspresident Vibeke Larsen fra det norske Sametinget holdt sin tale på nordsamisk, til stormende jubel fra de fremmøtte. I sin tale trakk hun frem enkeltpersoners iherdige innsats som ildsjeler for det samiske språk.

– Det er en kamp å alltid vektlegge det samiske i et flerspråklig miljø. Tusen takk til dere som har fremmet språket og til dere som krever at det samiske språket høres og ses. Dere er vårt hjertespråks forkjempere, sa Larsen.

Les hele talen til Erna Solberg

Les hele talen til Vibeke Larsen