21. -29. april går den 84. internasjonale sammenkomsten for EYP, European Youth Parliament, av staben. Her møtes over 300 unge europeere fra 40 ulike land, både frivillige og fagfolk, for å diskutere 15 emner som omhandler Europas fremtid. I anledning Jubileumsåret Tråante 2017 vil også samenes fortid og fremtid være en del av programmet.

EYPs oppgave er å inspirere og styrke unge europeere til å bli åpne, tolerante og aktive borgere. I dag er EYP en av de største europeiske plattformene for politisk debatt, interkulturelle møter, sosial utveksling og lufting av ideer blant unge i Europa. De ønsker å lette læring av viktige sosiale og faglige ferdigheter, og oppfordrer ungdommene til å bli selvstendige og til å ta egne initiativ.

EYP er et program for ungdom, av ungdom. De er stolte av å ha over 3.000 aktive frivillige fra hele Europa som bla. er ansvarlig for EYPs nasjonalkomiteer, gjennomføringen av arrangementer og fungerer som journalister på samlingene. De er, kort sagt, hjertet og sjelen av EYP og årsaken til at organisasjonen eksisterer.

Tråante 2017 er stolte og takknemlige for at EYP i år inkluderer det samiske aspektet i både sitt kulturelle og pedagogiske program for ”Trondheim & Røros 2017”.